OmVerkNyheterKontaktLänkar

August Strindberg

August Strindberg (1849–1912) är förmodligen den viktigaste svenska författaren genom tiderna. Han räknas som en av fäderna till den moderna teatern och anses allmänt även som en betydande bildkonstnär.

Strindberg var mycket produktiv. Han skrev omkring 60 skådespel, tio romaner, tio novellsamlingar, tre diktsamlingar och minst 80 000 brev. Hans första publicerade roman, Röda Rummet från 1879, är en humoristisk pikaresk influerad av Charles Dickens' realistiska berättande.

På 1880-talet anslöt sig Strindberg till Émile Zolas franska naturalism. Hemsöborna och En Dåres Försvarstal är två av Strindbergs mest välkända romaner från denna period. Under decenniet skrev han också naturalistiska skådespel som Fröken Julie och Fadren.

Strindberg vistades länge utomlands och bodde tidvis i Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike och Frankrike. Han var gift tre gånger, och i sin littterära produktion skildrar han ofta teman från sina äktenskap, inte minst det med första hustrun, Siri von Essen.

Sent på 1890-talet publicerad Strindberg Inferno, där han beskriver den sinneskris han gick igenom efter separationen från sin andra hustru, Frida Uhl. På slutet av 1890-talet skrev Strindberg även flera Shakespeare-influerade skådespel.

Den svenske författarens mest inflytelserika verk är förmodligen hans expressionistiska dramer från början av 1900-talet, exempelvis Ett Drömspel (som hade premiär 1907 med tredje hustrun, Harriet Bosse, i huvudrollen) och Spöksonaten.

1907 grundade Strindberg sin egen scen i Stockholm, Intima teatern. Detta gav honom konstnärlig frihet och han uppfann en genre kallad kammarspel, som senare vidareutvecklades av amerikanen Eugene O'Neill och irländaren Samuel Beckett.