OmVerkNyheterKontaktLänkar

Nyheter från nästet

 

31 oktober 2014 — Magisterpromotion
Nyblivna magistrar promoveras i Aula Magna vid Stockholms universitet.

17 februari 2014 — Filosofie magister vid Stockholms universitet
Examensansökan inlämnad till Stockholms universitet.

17 januari 2014 — Slutbetyg i filmkritik i teori och praktik
Sista tentan vid Stockholms universitet.

16 januari 2014 — Slutbetyg i medie- och kommunikationsvetenskap
Sista delkursen på JMK inför magisterexamen vid Stockholms universit.

18 juni 2013 — Magisterexamen vid Göteborgs universitet
Slutbetyg från den sista delkursen inför magisterexamen vid Göteborgs universitet.

12 juni 2013 — Slutventilering av doktorsavhandling
Handledare: Roland Lysell. Opponent: Per Stam. Plats: Stockholms universitet.

16 januari 2012 — Hermeneutisk, fenomenologisk och dekonstruktiv litteraturteori
Lilja slutför andra kursen i litteraturteori 7,5 hp på magisternivå med en tentamensdiskussion vid Stockholms universitet.

21 november 2011 — Introduktion till litterär tolkningsteori
Lilja får sitt betyg i Introduktion till litterär tolkningsteori 7,5 hp vid Stockholms universitet.

9 November 2011 — Logik
Lilja får sitt slutbetyg i Logik 7,5 hp vid Uppsala universitet.

14 september 2011 — Licentiatexamen
Lilja får sin licentiatexamen från Stockholms universitet.

7 september 2011 — Licentiatavhandling
Forskarseminiariet vid Stockholms universitet diskuterar Liljas licentiatavhandling.

1 januari 2011 — Torgny Lilja 50 år
Lilja firar sin 50:e födelsedag i Stockholm.

17 november 2010 — Seminarium om Johannes Edfelt
Forskarseminiariet diskuterar ännu ett kapitel ur Liljas kommande doktorsavhandling om Johannes Edfelt kl 15 den 17 november i konferensrummet.

27 oktober 2010 — Seminarium om Johannes Edfelt
Forskarseminiariet vid Stockholms universitet diskuterar ett kapitel ur Liljas avhandling om Edfelt kl 15 till 17 den 27 oktober i konferensrummet.

3 maj 2010 — Avhandlingen om Johannes Edfelt
Lilja börjar skriva de sista kapitlen i doktorsavhandlingen om Johannes Edfelt.

1 januari 2010 Torgny Lilja fyller 49 år
Lilja firar sin födelsedag i Stockholm.

27 maj 2009 — Stockholm-Arlanda Airport
Lilja anländer kl 7:30 den 27 maj, lokal tid, till Stockholm-Arlanda internationella flygplats utanför Stockholm.

23 maj 2009 — Terminsavslutning vid SBCC
Slut på det akademiska året i USA. Lilja har gramgångsrikt avslutat webbjournalist-utbildningen vid Santa Barbara City College i Kalifornien.

22 maj 2009 — Skills Competency Award
Lilja får ”The Skills Competency Award” i webbjournalistik från SBCC.

20 maj 2009 — Slutprov i Public Relations
Lilja måste hålla en presentation inför klassen.

19 maj 2009 — Slutprov i Internship in Journalism
Lilja måste lämna in en en rapport om sin praktikplats.

18 maj 2009 — Slutprov i Multimedia
Slutprovet handlar helt om punken som fenomen.

15 maj 2009 — President's Honor Roll
Lilja är en av de studenter som under vårterminen mottar ”President's Honor Roll” för sin prestation vid Santa Barbara City College i Kalifornien.

– Jag är mycket hedrad över utmärkelsen, säger han.

Mottagningen kommer att ske kl 11:30 på Winslow Maxwell Overlook på östra delen av campus.

Förutom journalistutbildningen i Kalifornien har Lilja sedan tidigare en filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap, lingvistik och ryska från Stockholms universitet (1988) samt en diplomutbildning i PR & Information från New York (2002).

Follow Torgny Lilja on Twitter


]