OmVerkNyheterKontaktLänkar

Ekonomiprofessor: ”Privata skolor
måste få gå med vinst”

Bino Catasús, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, har varit sakkunnig i den regeringskommitté som utrett regler och villkor för fristående skolor och som nu kommer med sitt betänkande. Han anser att ägarna måste få bestämma över företagen.

– Enligt aktiebolagslagen ska ett företag gå med vinst. Det finns inget mellanting. Man kan inte säga att någon ska ha ett företag som inte får gå med vinst, säger Bino Catasús vars uppgift varit att peka på förutsättningar för den privata verksamheten.

Vinstbegränsningar
Han menar att det är enkelt för ett företag att komma runt vinstbegränsningar genom att ge VD högre lön. Då är det bättre att försöka hitta en annan bolagsform.

Ett alternativ till regleringar är att kommunerna avtalar om att ägarna ska investera allt överskott i verksamheten.

– Det är rimligt att anta att det finns mer kreativitet i företag än i offentlig sektor. Verksamhetsmässigt finns det nog en fördel av att andra aktörer kommit in, säger professorn.

Cementerar verksamheten
Bino Catasús anser att problemet är att de företag som driver skolorna är för stora.

– Det har kommit in storägare som Investorägda EQT. Hade det bara varit små kooperativ hade det inte varit något problem.

Stora företag tenderar att ha sin egen idé om vad som är bra, och det är det kanske också under en period, men de cementerar verksamheten på samma sätt som staten gjorde förut.

– Fördelen är att vi har en aktör som kan ta med sig lärdomar från olika skolor.

Kan ställa krav
Ett företag har lägre risk om det levererar till offentlig sektor. Samtidigt är det kommunen som övertar kostnaden om företaget inte kan leverera.

– Och ska man inte då ställa krav som borgenär? säger Bino Catasús.

Han föreslår att kommunerna skriver in i avtalen att företagen måste lägga undan pengar i en fond som kommunen får del av om företaget går i konkurs.

– Det är ju ett avtal man gör som borgenär och då är det oproblematiskt.

Inte nödvändigt privatisera
Bino Catasús är dock tveksam till om det var rätt att låta privata aktörer driva vanliga grundskolor.

– Min egen syn är att om man skulle ha privatiserat någonting så skulle man ha privatiserat det som är frivilligt som universiteten.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 14 juli 2011 att en parlamentarisk kommitté skulle se över regler och villkor för fristående skolor m.m. Den 4 oktober 2012 beslutade man förlänga utredningstiden och låta kommittén redovisa uppdraget senast den 1 februari 2013.

©Torgny Lilja (2013)